Ansoegningsfrist til udviklingspuljen d. 1. november 2013

Så er det ifølge kalenderen ved at være efteraar, og der skal planlaegges  nye projekter. Ansøgningsfristen til Landdistriktsudvalgets udviklingspuljens anden runde er 1. november.  Følgende retningeslinjer skal overholdes for at komme i betragtning til støtte:

Procedure inden midlerne kan tildeles

 • At landsbylauget har udarbjedet en udviklingsplan
 • At man ansøger via ansøgningsskemaet, der kan hentes her.
 • Alle tilladelser og godkendelser skal forelægges forvaltningen inden udbetaling af midler
 • Der skal foreligge et foreløbigt budget for projektet
 • Angivelse af hvem der har ansvaret for projektet
 • Tidsplan for projektet

Procedure ved afslutning af projektet

 • At der 2 måneder efter afslutning af projektet, skal indsendes materiale med budget og lign.
 • At der efter et år følges op på projektet, og at landsbylauget ved årsskiftet udarbejder en status på projektet
 • At der udarbejdes et endeligt budget med kvitteringer
 • Såfremt midlerne ikke bruges som ansøgt, skal de tilbagebetales til Sønderborg Kommune
 • At skema med tilbagemelding udfyldes, heri er bl.a. en evaluering af projektet o.lign.

Såfremt i har spørgsmål, eller brug for hjælp er I meget velkommen til at kontakte Landdistriktskoordinator Connie M. Skovbjerg, T: 28 89 80 21 eller M: cskb@sonderborg.dk