Årets landsby i Sønderborg Kommune 2014

Årets Landsby i Sønderborg Kommune vælges af en dommerkomite, som skal vurdere ud fra 3 kriterier valgt af Landsbyforum. De landsbyer, der vil være med, skal sende en beskrivelse, som indgår i bedømmelsen.

Landsbylaugene kan indstille kandidater inden 20. februar.

Når vi skal vælge årets Landsby, har vi år prioriteret, at se på om landsbyen har udnyttet nogle af de initiativer, som vi i fællesskab arbejder på i kommunen. Det sidste kriterium er valgt mere bredt.

Landsbyerne, der ønsker at være med i konkurrencen om at være årets landsby, skal komme med en beskrivelse, der indeholder tre punkter. Beskrivelsen må gerne være ledsaget af billeder og statistik. De bedste beskrivelser bliver sat sammen til en lille folder, som kan downloades. Vi håber hermed, at de gode eksempler kan være inspiration til andre landsbyer.

1. Kunst i Landsbyerne:

Dommerkomiteen skal prioritere landsbyer, som bruger kunst som en del af udviklingen i landsbyen. Det kan gøres på forskellige måder:       

  • Fremmedart der rykker
  • Malerisamling, gallerier, andet kunst i området
  • Området ved kunstværkerne vedligeholdes       

2. Brug af infoland.dk:

Kommunikationen mellem landsbyerne og deres borger prioriterer kommune gennem den fælles hjemme-sidestruktur. Dommerkomiteen skal prioritere landsbyer, der udnytter inforland.dk godt. Her kan lægges vægt på mange ting:

  • Annonceres kommende arrangementer fra mange foreninger mm
  • Arkiv eller mulighed for at se gamle aktiviteter
  • Andre spændende brug af infoland.dk

3. Tilslutning til aktiviteterne:

Det vigtigste i landsbyarbejdet er tilslutning til aktiviteterne. Der er meget store forskelle på tilslutningen i forskellige landsbyer, og hvilke aktiviteter borgerne laver for hinanden. Dommerkomiteen skal prioritere landsbyer, hvor der er en god tilslutning til aktiviteterne.

  • Landsbyen skal give eksempler på aktiviteter, der trækker mange borgere
  • Gerne ledsaget af billeder mm.

 

Vi håber, at landsbyernes beskrivelser og valget af årets landsby kan være med til at inspirere til aktiviteter og til deltagelse i landsbyerne. Vi håber også, at vi hermed kan være med til at vise, at der sker rigtig meget på landet, og at det er et spændende at bo.

Vi glæder os til at modtage ansøgningen, som kan sendes til cskb@sonderborg.dk inden 20. februar 2014.

Med venlig hilsen

LANDSBYFORUM