Borgerinddragelse der også omfatter kroner og ører

logo_opSønderborg Kommune er nået langt med borgerinddragelse – ikke mindst i landdistrikterne. Med gode erfaringer derfra vil byrådet nu gå et skridt videre, og derfor inviteres borgerne simpelthen til at få indflydelse på budgetlægningen. Sønderborg har fået inspiration fra Brasilien. 

I Porto Alegre, en af de største byer i det sydlige Brasilien, har man siden 1989 inddraget borgerne i budgetlægningen. Borgerne præsenterer deres ønsker og deltager dernæst i diskussioner, forhandlinger og prioriteringer af budgettet.

Borgmester Erik Lauritsen, Sønderborg, bød velkommen, da 40 gæster deltog i en mini-konference om borgerinddragelse og –budgetter den 25. september, og han sagde bl.a.:

– Vi har her i efteråret offentliggjort vore budget for de kommende år, og ved nærmere eftertanke kunne vi nok ha’ haft gavn af større borgerinddragelse i det. Men det er vigtigt, at borgerne kan se meningen, når vi beder dem om at involvere sig – og derfor synes jeg, det er spændende at høre om erfaringerne fra Porto Alegre.

– Jeg synes, vi har opnået et større engagement i byen, et større medansvar for fælles arealer og bygninger, som de føler som deres egne, og en mere social fordeling af offentlige midler. Men vi lærer til stadighed at give slip på kontrollen. Og vi skal til at modernisere vores model – fordi de unge vil se hurtigere resultater, og vi er nødt til i højere grad at prioritere indsatser i forhold til klimaforandringer.

 Sådan lød det bl.a. fra Porto Alegres borgmester, Jose Fortunati, som havde sendt en videohilsen til mini-konferencen i Sønderborg.

Video hilsen fra borgmesteren i Porto Alegre 

_DSC4026 (2)Oscar Luiz Pellicioli, som er koordinator på borgerinddragelsen i Porto Alegre, supplerede live på konferencen i Sønderborg:

– Borgerne tager ikke let på ansvaret. Nogle føler det chokerende pludselig at være hovedperson i stedet for tilskuer til budgetlægningen. Inddragelsen giver rettigheder, men også forpligtelser i forhold til at leve op til ansvaret og kæmpe for det område, man er valgt i. Udebliver man fra et møde, risikerer man, at områdets projekt ikke bliver til noget. Men bare rolig – de sociale aktører hviler aldrig, selv om vi arbejder ud fra et årshjul, hvor der er deadlines for de enkelte handlinger. Modsat forpligter borgerinddragelsen også byrådet: Hvis det ikke holder det, det har lovet og giver de penge, der er stillet i udsigt, kan det ses ved næste valg og også på engagementet, fortalte Oscar Luiz Pellicioli.

– Jeg synes, vi har formået at få borgerne til at se i større helheder frem for deres egne, små enheder. Og vi har formået at skabe noget, der er prestige i – der står respekt om dem, der engagerer sig i borgerbudgetterne, siger han.

 Årshjulet ser således ud:

  • Februar-marts: Budgettet for det kommende år fastlægges
  • April-juni: Borgerinddragelsen forberedes
  • Juli-august: Bydelsforsamlinger og tematiske forsamlinger i bydelene
  • September-oktober: Prioritering af ønskerne
  • Oktober-november: Budgetterne offentliggøres på byens hjemmeside.

Oscar Luiz Pellecioli fortalte, at 96 pct. af de planlagte projekter gennemføres.

I en stor by som Porto Alegre indebærer processen ca. 30 møder, og i alt ca. 200.000 indbyggere har budt ind med ønsker. Ca. 2000 mennesker mødes, og omkring 20 ønsker prioriteres. Et grundprincip i hele processen er, at man ikke må stemme på sine egne ønsker. Via ca. 20 delegerede, som udregnes efter indbyggertal i de forskellige områder, præsenteres projektidéerne.

I Sønderborg er der tænkt nogle tanker fra de lokale om et forsøgsprojekt i forhold til at iværksætte borgerbudgetter. I den forbindelse er der holdt borgermøde i Broager den 7. november. Der er også afprøvet en metode, der minder om borgerbudgetter, i forbindelse med, at Gråsten-området har fået 500.000 kr. til borger-visioner. Næste fase er at undersøge, hvilke modeller og områder der fremover kan komme i brug i forsøg med borgerbudgetter.

FAKTA

  • Mini-konferencen var et første skridt i en dialog mellem en række kommuner i Danmark, som er begyndt at udforske borgerbudgetter som metode til øget bogerinvolvering.
  • Jakob Torfing, professor hos Demokratisk Netværksstyring på RUC, var også oplægsholder på konferencen og satte borgerbudgetter ind i en styringsforståelse.
  • Ud over gæsterne fra Brasilien deltog repræsentanter fra flere danske kommuner, som arbejder aktivt med borgerinddragelse samt repræsentanter fra bl.a. Center for Offentlig Kompetenceudvikling, Demokratieksperimentariet og Wirtscharfts-Förderings-Agentur Kreis Plön.
  • Sønderborg Byråd har i sit budget bevilget 10 mio. kr. til bl.a. udviklingsprojekter i landsbyerne i Sønderborg Kommune og har vedtaget en ny medborgerskabspolitik med borgerbudgetter som nyt indsatsområde

 

Stemningsbilleder fra besøget fra Brasilien:

12036404_10206640065653201_6911747381312473749_n alsion Ballebro Kro besøg Mommard folketinget hos Ivar Skelde 2 hos Ivar Skelde intens stemning  projectZero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billeder (fra venstre mod højre):
– 1. række
Mini-konference med Oscar som indlægsholder
Tolkene sammen med Oscar og frue samt landdistriktskoordinatoren
Aftensmad; Oscar, brasilliansk tolk (Bruno) og Anders, fmd. Landdistriktsudvalget
– 2. række
Besøg i Mommark
Besøg i Folketinget
Besøg hos vinbunden Ivar i Skelde
-3. række
To vinbønder udveksler erfaringer
Mini-konferencen
Erfaringsudvekling mellem to verdensdele; Oscar fra Porto Alegre og Peter Rathje, ProjectZero

Evt. yderligere information vedr. landdistrikter og/eller Sønderborgs indsats i forhold til borgerinddragelse:

Connie Skovbjerg, landdistriktskoordinator i Sønderborg Kommune, tlf. 28 89 80 21, og/eller

Vibe Klarup Voetmann, programchef for medborgerskab i Sønderborg Kommune, tlf. 26 12 18 32.