Borgermøde på Kær – mandag, den 20. april (indbydelse + referat)

Nyt billedeNu afholder Landsbyforum for 3. år i træk et stort borgermøde på Kær Halvø for alle medlemmer af landsbylaugene, udvalgsformænd og embedsmænd. Målet er i fællesskab at skabe levende landsbyer og eftertragtede bomiljøer med en lokalforankring i Sønderborg Kommune.

Vi tager temperaturen på, hvordan det går på national – , kommunal – og lokal plan. Udgangspunktet er, hvad vi hver især kan bidrage med for at skabe en positiv udvikling gennem konstruktivt arbejde.

Invitation:  Kom og vær med til at mindske afstanden mellem ord og handling

Indlæg:

Oplæg til spejderlejren 2017 ved Mikkel Harritslev Nielsen og Tanja Zeba
+ Skabelon til Landsbyforum vedr input til Spejdernes Lejr 2017

Fra ord til handling – eftertanker og idéer ved Poul Valdemar Nielsen

Helhedsplaner for Kær Vestermark v. Morten Menné

Omdelingsark med oplysninger om:

  • Program
  • Deltagerliste
  • Frivillighedsuge 39
  • Sønderborgmodellen
  • Indsatsområder
  • Sammenhængskraft 2013 – 2014 – 2015
  • Eftertanker og idéer omkring kommunikation og dialog
  • Velkomstpakken
  • Oplæg til gruppearbejde

Årets Landsby 2015