Borgernes holdning og bidrag til lokal udvikling i landdistrikter

Interessant læsning udgivet af Syddansk Universitet; en tabel rapport.

Læs HER

 

Tabelrapporten indeholder en analyse af borgeres deltagelse i civilsamfundet samt deres holdning til og interesse i at bidrage til udvikling i lokalområdet i de landdistrikter, hvor de bor.
At det er en tabelrapport betyder, at formålet er at give et overblik over de indhentede data. For det første er der gennemført en række analyser på tværs af fire kommuner, hhv. Assens Kommune, Skive Kommune, Tønder Kommune og Vordingborg Kommune, hvor følgende forhold belyses på tværs af de fire kommuner: borgernes vurdering af lokalområdet hvori de bor; borgernes deltagelse og involvering i lokalområdet; samt borgernes interesse i at engagere sig og holdning til udviklingen af lokalområdet.

Derpå følger en analyse for hver af de fire kommuner, hvor der yderligere skelnes mellem typen af lokalområde, som er opdelt efter antallet af indbyggere i området. For Assens Kommune, Skive Kommune og Tønder Kommune opdeles typen af lokalområde i hhv. ’Lokalby’ med færre end 1000 indbyggere, ’Områdeby’ med 1000-5000 indbyggere og ’Centerby’ med flere end 5000 indbyggere. Grundet at Vordingborg Kommune opererer med større lokalområder, er opdelingen i denne kommune en anelse anderledes, hhv. ’Lokalby’ med færre end 2000 indbyggere, ’Områdeby’ med 2000-5000 indbyggere og ’Centerby’ med flere end 5000 indbyggere.

Undersøgelsen er gennemført ved en spørgeskemaundersøgelse, hvor spørgeskemaet blev udsendt digitalt via e-Boks og gennemført i perioden fra midten af november 2022 til midten af december 2022. Efter afslutning af spørgeskemaundersøgelsen havde 23 procent af borgerne besvaret hele eller dele af spørgeskemaet

Resultatet fremgår af rapporten.