Den moderne landsby i en ny rolle; udvikling af nye erhverv

I dette projekt er undersøgt, hvordan landsbyer kan træde ind i rollen som erhvervs-entreprenører, når de ønsker at sikre udviklingen og deres fremtid. En væsentlig brik i et levende heltidssamfund er lokale arbejdspladser. Læs her, hvordan landsbyfællesskaber kan have en “nøgle” til erhvervsudvikling. Læs rapporten af Hanne Wittorff Tanvig, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Kbh Universitet og tillægget.