Energirenovering af eget hjem

Ved to afholdte ENERGIroadshows i Fynshav og Gråsten, blev deltagerne opdelt i interessegrupper. Vi har valgt at følge op med faktaoplysninger, gode erfaringer og tips til energirenoveringer  i eget hjem på denne side.

Energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger
Nu er det blevet nemmere at komme i gang med energirenovering. Energiløsningerne, som du finder her i kataloget, er udviklet af Videncenter for energibesparelser i bygninger. De giver dig praktiske anvisninger på, hvordan der opnås en god energistandard i eksisterende bygninger. Der er energiløsninger til stort set alle bygningsdele og installationer. De er fuldt opdaterede i forhold til BR 10 og giver svar på, hvordan bygningen gøres mere energirigtig, hvor store besparelser der kan opnås, og hvordan arbejdet udføres korrekt.  

Energiforum Danmark
Energiforum Danmark er en videnbank og et udviklingsforum, hvor medlemmer udveksler erfaringer og får ideer til at spare på energien. Målet er at bidrage til et renere miljø gennem videndeling og åben debat om reduktion af energiforbruget. Nøgleordene for foreningens virke er viden, netværk og debat. Som Danmarks mest erfarne professionelle netværk for viden om energiløsninger, der fører til varig reduktion af energiforbuget, er energiforum danmark i stand til at agere som aktiv meningsdanner i den offentlige debat og fungere som sparringspartner for bl.a. Klima- og Energiministeren, lovgivere, myndigheder og embedsværk