Forslag til temaplan for vindmøller i Sønderborg Kommune

Se forslag til temaplan for vindmøller her

 http://www.sonderborgkommune.dk/Hearings.aspx?hearid={5B6C4C39-1ACD-4DD1-B1DF-225BBC904580}

Høringsfristen er 1. februar 2012