Fundraising

Ministeriets egne puljer og støtteordninger

 

LogoLanddistriktsudvalgets i Sønderborg har en udviklingspulje (Borgerinitiativer til landsbyer i Sønderborg Kommune), hvortil der kan rettes ansøgninger fire gange pr. år:

I nedenstående tekst kan landsbylaugene i Sønderborg læse, hvad Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer har besluttede mht. retningslinjer for ansøgning af midler fra borgerinitiativpuljen. Puljen er på 1.000.000 kr. pr. år fra 2018 – 2021. Midlerne skal sikre, at landsbyerne fortsat kan opnå synlige resultater i forhold til kommunens visioner, udvalgets godkendte indsatsområder og landsbyernes lokale udviklingsplaner. 

Formål:
Pulje til borgerinitiativer fra Landsbylaugene støtter op om en tidlig indsats overfor konkrete problemstillinger og projektforslag fra landsbylaugene.

Kriterier:

1. Landsbylaugene er projektholder på projekter, der modtager støtte fra puljen

2. Projekter skal indgå i den lokale udviklingsplan

3. Projekterne skal have 40 procent egenfinansiering*

4. Projekterne skal målrettes mindst 2 af følgende udviklingstemaer:

a. Unge og uddannelse

b. Turisme

c. Styrket erhvervsindsats

d. Øget social sammenhængskraft

e. Øget bosætning

f. Natur

g. Fødevarer

Ansøgning og frister:
Landsbylaugene kan sende skriftlige ansøgninger til ”Pulje til borgerinitiativer fra Landsbylaugene” en måned forud for hvert møde i Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer, hvor hele udvalget er samlet, dvs. 4 gange pr. år (dog kun 3 gange i 2018).  Ansøgningen sendes til cskb@sonderborg.dk.

Ansøgningerne skal indeholde:

1. Projektbeskrivelse

2. Budget

3. Redegørelse for medfinansiering

*Egenfinansieringen ved ansøgninger til puljen må ikke bestå af medfinansiering fra Landdistriktsudvalgets egen udviklingspulje, men gerne af frivillig arbejdskraft afregnet med 100 kr/time.

40 % af den ansøgte projektsum skal være egenfinansiering fra projektholderens side.

Forslag til skabelon til ansøgningen:

Udbetalingsprocedurer og formalia:
Ved tilsagn fra udvalgets udviklingspulje modtager landsbylauget som ansøger en kvittering, der angiver udbetalingsprocedurer og formalia. Udbetaling af tilsagnet kan først finde sted, når alle tilladelser, godkendelser samt dokumentation for, at finansieringen af projektet er på plads, er indsendt til Sekretariat for landdistrikter.
Senest 2 måneder efter afslutning af projektet, indsendes en rapport med regnskab og evaluering.

Spørgsmål: Connie M. Skovbjerg, landdistriktskoordinator, mobil: 28 89 80 21 eller cskb@sonderborg.dk

 

 

Gode råd til ansøgningen:
Hans Stokholm Kjer har i 2005 udgivet bogen: “Projekthæftet – lille bog om fundraising og projektmageri”, som er tænkt som inspiration til projektmagere. Dette hæfte kan varmt anbefales ved lokale udviklingsprojekter.

Hans Stokholm Kjer, projektmager og fundraiser,  skriver i indledningen:

“Hvordan finder vi penge til … ?” Det spørgsmål er ofte det første, jeg hører, når jeg møder en ny projektmager. Man fokuserer på pengene – ofte i en grad, så man glemmer projektets egentlige formål.
Mit budskab med denne blog er, at fundraisingen kun er én ud af mange discipliner, man skal beherske som projektmager. Før man tænker på penge, skal man vide, hvor man vil hen med sit projekt, og man skal sikre sig, at projektet har den nødvendige opbakning.

Bloggen, http://projekthæftet.dk/, er bygget op om beskrivende sider med tilhørende tjeklister. Hvis du følger tjeklisterne fra fase 1 til 5, står du efterfølgende med et levedygtigt og fuldt finansieret projekt.”

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *