Godt nytår

Med ønsket om et GODT NYTÅR til alle Infoland-brugere og landsbyer i Sønderborg Kommune, ser vi hos Sønderborg Kommune frem til et  spændende 2014, hvor vi smøger ærmerne op og trækker i arbejdstøjet.

Mange af de opgaver vi påbegyndte i 2013 i samarbejde med Landdistriktsudvalget og Landsbyforum, forsøger vi i landdistrikts-sekretariatet at arbejde videre med i det nye år. Opgaverne drejer sig om bl.a.:

Bæredygtige Landsbyer:
To landsbyer, Kær Halvø og Dynt-Skelde-Gammelgab, arbejder fortsat i 2014 med at finde de bedste måder at mindske CO2-udslippet på, så det både er godt for miljøet og pengepungen. I 2014 fortsætter vi med at fokusere på lokale madvarer, implementering af de forslag til trafik-forbedringer, som borgerne kom med samt igangsætning af temaet: afgrøder. Borgerne er fuld gang med at lave energirenoveringer, og meget er sket siden de første energivejledninger blev udarbejdet.

Heldigvis er medfinansieringen af “bæredygtige landsbyer” faldet helt på plads, så projektet kan gennemføres i hht. planerne. Det er mulig at læse mere om projektet her. Erfaringer omkring energiforbedringer mellem borgerne i Svendborg, Esbjerg og Sønderborg kan udveksles på vores nye hjemmeside – den vil være synlig på alle Infoland-hjemmesider som en “energi-knap” på forsiden i løbet af de næste par måneder.

 

Èn af de vigtige samarbejdspartnere med landdistrikterne i Sønderborg, når talen falder på energi, er ProjectZero. ”Test-En-Elbil”-projektet er afsluttet i 2013 og resultaterne kan læses i: Analyse af kørsel i Sønderborg Kommune Land og by. Samtidig er der afholdt møder omkring delebilordninger og cykeltiltag – spændende tiltag, der skal gennemføres i løbet af 2014.

Vi krydser fingre for, at Sønderborg Kommune bliver vært for Spejderlejr 2017, hvor landdistrikterne i ansøgningen har tilbudt at arbejde for levering af lokale fødevarer. Dette bliver forhåbentlig afklaret i foråret.

 

 

Organiseringen på landdistriktsområdet:
I foråret 2013 evaluerede Landdistriktsudvalget på organisering i kommunen på landdistriktsområdet. Resultatet var en tilkendegivelse af, at der var tilfredshed med opsplitningen i Landsbyforum, et frivilligt organ for formænd af Landsbylaugene, og et politisk Landdistriktsudvalg bestående af fire politikere og 7 frivillige repræsentanter fra de syv gamle kommuner i Sønderborg Kommune. Landsbyforum har efterfølgende fået sekretærhjælp fra forvaltningens landdistriktskoordinator og forslag til forbedringer er indskrevet i input til kommuneplanen. Organiseringen fortsætter i næste valgperiode med nyvalg til Landdistriktsudvalget i starten af januar 2014. Landdistriktsområdet er prioriteret højt i det nye byråd.

 

Kommuneplanen 2013 – 2025:
Byrådet har vedtaget om Kommuneplan for perioden 2013 – 2025. Forslaget fastlægger de fremtidige retningslinjer for arealanvendelse i Sønderborg Kommune, på grundlag af en samlet vurdering af den hidtidige udvikling og byrådets mål for fremtiden. Landdistrikterne har leveret input til kommuneplanen gennem en møderække i foråret 2013, hvor rigtig mange landsbyer deltog og gav deres mening til kende.

 

De vigtigste fokusområder, som vi arbejder videre er:

  • Sikring af liv i landsbyerne gennem fokus på børn, ældre og fælles mødesteder
  • I forbindelse med den fysiske planlægning bør emnerne faldefærdige bygninger, 100% mobil- og bredbåndsnet til alle, bæredygtige landsbyer og øget tilgængelighed inddrages
  • Turisme og erhvervsudvikling som ”driver” i en styret udvikling i landdistrikterne
  • Forhøringer som en generel proces og landdistriktsudvalget som et fast udvalg i kommunen

 

En bid af det store æble
Borgerne i Gråsten-området har et stort ønske om at sætte fokus på det historiske æble i fortællingen og branding af hele området og Kulturlandsbyen 6300. Landdistriktsudvalget gav en hjælpende hånd med at lade årets udflugt gå til Rødding, æblets by i Salling. Her blev hentes inspiration og skabt nye erfaringsmæssige venskaber, som kan bruges i processen.

 

 

Landsbypedeller
Et aktuelt emne i kraft af muligheden for at ansætte senior-jobbere, som flere kommuner har fået øjnene op for. I Landdistriktsudvalget har der i længere tid været interesse for at skabe borgerinddragelse og forbedret oplevet service, tættere på borgerne. Der arbejdes med tre indsatsområder: Senior-landsbypedeler, omorganisering i forvaltningen og ”pose-penge-modellen”. Vedr. senior-jobbere er en gruppe ansat i kommunen.  Landdistriktsudvalget har afsat en pulje for 2014, som kan søges, hvis landsbyer ønsker at benytte sig af senior-jobberne til udførelse af landsbyopgaver og få udgiften på 55 kr/time dækket. https://sonderborgkom.dk/nyhed/fakta-omkring-seniorjob-ordningen-i-sonderborg-kommune/. I Hundslev-Almsted-Notmark forsøges med ”pose-penge-modellen”, hvor en aftale om selvforvaltning er faldet på plads.

 

FremmedArt der rykker
I uge 42 blev endnu 5 skulpturer præsenteret i udvalgte landsbyer i hht. projektet: FremmedArt, der rykker. Nu har ialt 16 landsbyer leget “bytte-bytte-købmand” med udenlandske skulpturer. Kravet til kunstværkerne er, at de er produceret af ikke-danske skulptører og kun én kunstner fra hvert land. Det sker for at bringe ikke blot mere kultur, men især mere verdenskunst ud i Sønderborg Kommunes landdistrikter. Landsbyerne er nemlig også en del af den globaliserede verden, og til efteråret 2014 sker endnu en flytning.

 

 Tak for et godt 2013 med ønsket om et endnu bedre 2014


Poul Valdemar Nielsen
ansvarlig for Landdistriktsområdet
mail: pvni@sonderborg.dk, mobil: 2790 5469

 


Connie Mark Skovbjerg
Landdistriktskoordinator
mail: cskb@sonderborg.dk, mobil: 28 89 80 21

Kontakt:
træffetid mobil: mandag – torsdag (excl. onsdag) kl. 9.00 – 16.00, fredag kl. 9.00 – 13.00
mødetid på Alsion: mandag og torsdag kl. 9.00 – 18.00 – øvrige dage iflg. aftale