Hvad giver mening, ved at bo i Sønderborg Kommune?

solceller -JydskeVestkysten_OBS begrænset oplag_HanneDall JVSønderborg Kommune er i gang med at lave en bosætningsstrategi, og det hjælper konsulentfirmaet NIRAS med. Men hvad er det, der gør det godt at bo og leve i Sønderborg Kommune? Ingen ved det bedre end kommunens borgere, erhvervsliv og besøgende. Torsdag den 16. oktober står to medarbejdere klar til at spørge og lytte til din mening om Sønderborg.

Du finder dem på Sønderborg Bibliotek om formiddagen og i Borgen om eftermiddagen. Bosætningsstrategien skal vende den tendens til en lille befolkningstilbagegang, som Sønderborg Kommune har oplevet de senere år. Strategien vil ligge klar i foråret 2015.

Men kommunen kan kun løfte opgaven i samarbejde med borgerne og erhvervslivet. Så mød op torsdag i efterårsferien og få en snak med konsulenterne fra NIRAS.