Alternative, bæredygtige kolletive transport-koncepter

Hitch-hike 1

Alternative, bæredygtige kolletive transport-koncepter (2015 - 2017)

Tre landsbylaug i Sønderborg – Kværs-Tørsbøl-Snurom, Dynt-skelde-Gammelgab og Lysabild Landsbyråd har i samarbejde med Sønderborg Kommune, ProjectZero og Sydtrafik været igennem et spændende pilotforløb over 2 år med fokus på mobilitet i landdistrikterne.  


Målet var, at give mulighed for, at familier i landsbyerne kunne gå fra “2 til 1 bil” samtidig med, at bidrage til reduktion af CO2-udslip på transportområdet.

De frivillige, menneskelige ressourcer i landdistrikterne, har dannet stærke netværk, som har løfter og drevet udviklingen mod bæredygtige trans-portløsninger. Udviklingen er båret af et stort engagement og tillid til hinanden. Konceptet inkluderede landsbybusser, delebiler, samkørsel og andre tiltag, der letter adgangen til og/eller understøtter den kollektive transport.

 

Sønderborg Kommune har stort fokus på landdistrikterne, hvor en stor del af kommunens borgere også bor. Det er derfor vigtigt, at den kollektive transport fungerer. Samtidig har Sønderborg Kommune også en målsætning om CO2-neutralitet i 2029 – her spiller transportområdet en central rolle, hvis målet skal nås.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte styregruppen, der bestod af repræsentanter fra de deltagende landsbylaug og fra sekretariat for landdistrikter i Sønderborg: 

– Erling Junker, Lysabild Landsbyråd

– Niels Peter Nielsen, Kværs-Tørsbøl-Snorum Landsbyråd

– Roy Hansen, Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug 

– Connie Skovbjerg, Landdistriktskoordinator (cskb@sonderborg.dk)  

Projektet var støttet af “Puljen til alternative, kollektive transport-koncpeter” fra Bygge-, Bolig- og Transportministeriet samt Sønderborg Kommune.