Kollektiv transport i landdistrikterne; Andelsforening 2.0

DSC_0403

Kollektiv transport i land-distrikterne; Andelsfore-ning 2.0 (2017 - 2019)

Dette projekt ligger i direkte forlængelse af projektet: Alternative, kollektive bæredygtige transportkoncepter i landdistrikterne i Sønderborg. 

 

 

Målet var at “grave et spadestik dybere” og undersøge mulighederne for en bæredygtig økonomi og ejerskab for landsbybusserne.

 

Erfaringerne og udfordringerne fra projekt “Alternative, bæredygtige transportkoncepter” var input til dette følgeprojekt. Målsætningerne for projektet var således:  


– at få afdækket mulighederne for et Offentligt – Privat Partnerskab Samarbejde (OPP), der giver mulighed for lokalforankrede kollektive, multimodale mobilitetstilbud.

– at bygge bro mellem offentlig transport, samkørsel, delebiler og selvstændige initiativer i en bæredygtig samarbejdsmodel, som kommer alle involverede interessenter til gode.

– at fremme omstillingen til grønne transportformer ved at sikre kørsel i elbiler, højere brug af offentlig transport og samkørsel.

 

Der har været stort fokus på adfærds-ændringer hos borgerne og projektet har hejst flaget for ”Øget Samkørsel”. 

 

Konklusionen var, at det på daværende tidspunkt ikke var muligt at få skabt en bæredygtig økonomi efter pilot-projektets udløb den 1. juli 2019 med de forudsætninger, der var opstillet og afprøvet – MEN der er fortsat et stort potientialer for mulige løsninger, der endnu ikke er afprøvet indenfor tidsrammen i dette pilotprojekt.  Erfaringerne fra projektet er vigtige input på vejen mod at finde fælles-skabte løsninger på mobilitetsområdet for en bæredygtig fremtid. 

 

Erfaringer viser, at vi må i dialog med andre mobilitetsprojekter, fagfolk og frivillige på kryds og tværs af landet om, hvordan vi skaber bedre mobilitet i landdistrikterne!? Det er nødvendig at gå sammen og på tværs skabe de bedste løsninger – ikke for hinanden med med hinanden.

 

Projektet er støttet af “Puljen til alternative, kollektive transportkoncpeter” fra Bygge-, Bolig- og Transportministeriet samt Sønderborg Kommune.