2.2.2 Turisme som vækstpotentiale

IMG_2495

Vandaktiviteter og grænse-overskridende samarbejde om en cykelfærge over Flensborg Fjord

Landsbylauget i Brunsnæs/Iller/Busholm og Sekretariat for Landdistrikter fik tilsagn fra Erhvervsministeriets Land-distriktspuljen (kr. 100.000) til at udarbejde en forretningsplan for en soldreven cykelfærge over Flensborg Fjord i 2016 – 2018. Landdistriktsudvalgets pulje til forprojekter støttede med samme beløb. Efterfølgende har Landsbylauget lavet test af ruten i sommeren 2019 og 2020 og en strategisk plan skal udarbejdes via TOUR-BO (Interreg-projekt) i 2019 – 2022.

Masterplan for handel og turisme 2.0

Sekretariat for landdistrikter har været aktive medspillere omkring tilblivelsen af “Masterplan for handel og turisme 2.0”, og i to år var turisme og landdistrikter samlet i afdelingen af samme navn.  Interreg-projektet “TOUR-BO” – grænse-overskridende turismeudvikling – understøtter masterplanen og bidrager til at nå målene omkring bæredygtig turisme og udvikling af gourmet-ruter.

Høstmarked_Kongelige køkkenhave ved Gråsten Slot_0119
┬®_KTJ_Gendarmstien_0010

Fælles udviklingsplan for Broagerland og Sydals; udlevelse i verdensklasse

De fem landsbylaug på Sydals og de fem på Broagerland har i partnerskab med Sekretariat for landdistrikter modtaget 113.500 kr. fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje i 2017 til udvikling af en fælles udviklingsplan for Broagerland og Sydals. Det sker med udgangspunkt i de lokale udviklingsplaner, der fremhæver områdernes væsentlige vækstpotentialer. Derud-over skal forprojektet øge de lokale kompetencer og målrette indsatsen for at skabe vækst og jobs i området. Forprojektpuljen støttede med samme beløb. Læs mere om de enkelte delresultater under “Udvalg / Puljen til forprojekter / Projekter 2017”

Landesgardenshau

Ideen med projektet ”Blomster bygger broer” er at skabe en fælles dansk-tysk turistdestination omkring Flensborg Fjord og de byerne Flensburg, Glücksburg, Aabenraa og Sønderborg. Projektet vil med store pontoner på vandet udvikle såkaldte ”flydende haver”, der skal danne grundlag for nye turisme-produkter. Desuden skal det eksisterende netværk af cykel- og vandrestier udvikles til at være et forbindelsesled mellem danske og tyske kultur- og oplevelsestilbud indenfor den bæredygtige kultur- og naturturisme, herunder havekultur, natur, maritime oplevelser, kunst og kulturarv. 

Det Kongelige Slotsgartneri i Gråsten DSC_3868 Foto Thomas Rahbek SLKE full
cykelfærgen blikstille vand af Palle Heinrich
IMG_5457

Fremskudt turismeinfo

Der er arbejdet med et koncept for færgeguider som fremskudt turismeinfo – læs nedenstående erfaringer. Puljen til borger-initiativer støtter turismefremme i eksempelvis Kegnæs Fyr og Smøl-tårnet. Senest er opstillet 10 infoskærme decentralt i kommunen og udgivet en Visit Sønderborg App. Der vil i samarbejde med Landsbyforum blive arbejdet med koncept-udvikling af en formiddags-café som fremskudt turistinfostand.

Flere overnatningssteder i landdistrikterne

Udvalget understøtter udviklingen af flere overnatningssteder i landdistrikterne. I det daglige sker det bl.a. ved “kaffemøder” med sekretariatet og potentielle samarbejdspartner eller ved henvisninger til de rette fag-personer i forbindelse med  myndigheds behandling af konkrete steder.  Eksempelvis er antallet af overnatnings-steder langs Gendarmstien steget – men ikke i samme størrelse som efterspørgslen, og der har derfor været afholdt møde på Broagerland med landsbylaugene om mulige overnatningssteder. En gruppe studerende har desuden afdækket “turist-trykket” på Broagerland.

 

H├©-Hotellet_Mommark Marina_Shelter_0003