Køreplan 2010-2011

Sydtrafik har netop offentliggjort udkast til køreplaner med gyldighed fra den 27. juni 2010. Køreplanerne kan ses på:

http://www.sydtrafik.dk/Default.aspx?ID=1998

Eventuelle bemærkninger til køreplanerne skal senest den 3. januar 2010 sendes til post@sydtrafik.dk samt nedenstående på tamo@sonderborg.dk.

Samtidig kan jeg oplyse, at jeg forventer at der kommer nye køreplaner for rutene 11 og 17 samt mindre ændringer på rute 181 fra 3. januar 2010. Ændringerne på disse ruter skyldes at færgen på Fynshav – Søby ruten er kommet og busserne nu skal tilpasses begge færgers ankomst- og afgangstider.

Rute 11 og 17 vil fremover blive betegnet som 111 og 117. For begge de nye planer vil det være gældende, at de er “rundtursplaner”. De dækker det samme område, men kører hver sin retning.

Den nye rute 111 vil altid køre i retningen Sønderborg – Augustenborg – (Hundslev) – Fynshav – (Mommark) – Tandslet – Høruphav – Sønderborg.

Den nye rute 117 vil altid køre i retningen Sønderborg – Høruphav – Tandslet – (Mommark) – Fynshav – (Hundslev) – Augustenborg – Sønderborg.