Kolde kontanter?

Sønderborg Kommune (afd. Kultur, Event og Fritid) har indgået en aftale med Fundraiseren.dk og Fonde.dk om afholdelse af en fundraising aften med fokus på at hjælpe deltagerne videre med at skaffe finansiering til deres projekter. Det foregår onsdag, den 15/11 2017 kl. 19 – 21 på Alsion.Formålet med aftenen er at give deltagerne indblik i de mange muligheder i fundraising, udvælgelse af de rette fonde, tips til den gode ansøgning og en række brugbare værktøjer samt gennemgang af cases. Derudover vil der også blive lagt vægt på netværksdelen.

Som afslutning på aftenen vil der blive udleveret ark med gode tips og skabeloner til at komme i gang eller videre med sit projekt.

Send gerne den eller de personer i landsbyen, der direkte sidder med et konkret projekt, der skal igangsættes og fundraises på.

Invitation