Kursus for landsbylaug den 20. november 2021

Landsbyforum inviterer til kursus for medlemmer af bestyrelserne i landsbylaugene i Sønderborg – se invitationen.

 

På grund af Corona i efteråret 2020 blev kurset ikke afholdt. Landsbyforum gennemførte et fundraisorkursus den 24. november 2020 digitalt. I år er der foretaget aktuelle småjusteringer i forhold til det oprindelige program.

 

Tilmelding er nødvendig – og linket er sendt direkte ud til bestyrelsesmedlemmerne.