“Landdistriktsfesten” den 30. september på Gråsten Landbrugsskole

Landdistriktsudvalget vil gerne invitere alle aktive i Sønderborg kommunes landsbylaug, Futura Syd, Project Zero og Landdistrikternes Hus til ”Landdistriktsfest”.Festen foregår onsdag den 30.september 2009 på Gråsten Landbrugsskole fra kl. 16:30 til kl. 21:00. Program og invitation bliver udsendt i uge 35.Hvert landsbylaug kan deltage med 10 gæster. Det er bestyrelsen der inviterer de enkelte.Tilmeldinger foregår igennem landsbylaugets formand. Tilmeldingsfrist den 14. september til landdistriktskoordinator Sille Marcussen Dall, smar@sonderborg.dk.