Landdistriktspuljen 2011

Landdistriktspuljen 2011  (deadline d. 15/12 2010 kl. 12.00)  Puljen bliver anvendt som tilskud til forsøgsprojekter, der skal fremme erhvervsudvikling, service, levevilkår, bosætning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne samt projekter i de små ø-samfund. Herudover gives der også støtte til forsknings- og informationsprojekter