Landdistriktspuljen åben indtil 10. april 2017

Erhvervsministeriets “Landdistriktspulje” støtter i 2017 tre typer projekter: forsøgsprojekter, forsknings- og informationsprojekter samt projekter på de små øer.

Dead-line 10. april 2017.

Formålet er at støtte projekter, der kan fremme beskæftigelse, erhvervsudvikling, service, levevilkår, bosætning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne og de små øsamfund, eller som kan belyse landdistrikternes udviklingsvilkår og informere om udviklingsmulighederne i landdistrikterne.

Både foreninger, private, virksomheder, selvejende og offentlige institutioner samt kommuner og regioner kan opnå støtte fra puljen.

Læs meget mere her