Landdistriktsudvalget er fortsat i arbejdstøjet – finpudsning af indsatserne for 2016 og 2017

arbejdsdag 3Landdistriktsudvalget har fokus på de indsats-områder, som landsbyerne har givet input til, ved de tre afholdte fællesmøder på Kær i 2013, 2014 og 2015.  Målet er at fremme landdistriktsområdet for, at Sønderborg Kommune bliver Danmarks førende, når det drejer sig om at skabe bedre levevilkår, arbejdspladser og vækst i landdistrikterne.   Midlet er borgerdreven innovation.  

Indsatsområderne for perioden 2016 – 2017 er netop blevet  finjusteret og godkendt af Landdistriktsudvalget den 29. februar 2016. De er følgende:

Generelle indsatsområder:
1.  Helhedsplaner og Lokale Udviklingsplaner i 2. generation
2.  Bæredygtighed i landsbyerne
3.  Decentralisering og lokalforankring
4.  Levende og eftertragtede bomiljøer
5.  Kultur, livskvalitet, sammenholdet og ”det gode værtskab”

Særlige indsatsområder:
6. Aktiviteter i lokalsamfundene på tværs af generationer fremmes
7. Transport i landdistrikterne skal prioriteres og nytænkes
8. Turisme som vækstpotentiale i landdistrikterne med udgangspunkt i historiske, stedbundne og menneskelige ressourcer
9. Kommunen understøtter lokale arbejdspladser og erhvervsudvikling, der fremmer indsatsen overfor iværksætteri og jobskabelse på landet
10. Hurtig og stabilt internetadgang til alle i landdistrikterne, dvs. hurtigt bredbånd til alle

I vedhæftede bilag, ses beskrivelser af indsatserne, handlinger og en kort status på, hvad der er sket i 2014 og 2015: Indsatsområder 2014 – 2017

Har du spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til :

Anders K. Brandt
formand for Landdistriktsudvalget
Mail: akb@sonderborg.dk

eller

Sønderborg Kommune
Sekretariat for Landdistrikter
Alsion 2, 6400 Sønderborg

Connie Skovbjerg,
Landdistriktskoordinator
M 2889 8021
Mail: cskb@sonderborg.dk