Landdistriktsudvalget er i gavehumør

gave… idet de har besluttet at stille en 9-personers bus gratis til rådighed i to en halv måned fra den 1. november til én landsby eller landsbyklynge! Samtidig tilbydes 4 gratis ophold på Ryslinge Højskole d. 11. – 15. oktober.

 

Gratis bus:
bus100_2Anders Brandt, fmd. Landdistriktsudvalget (LDU) fortæller, at udvalget til gengæld bare ønsker oplysninger om, hvordan landsbyen / landsbyerne vil tænke ud af boksen og forsøge at finde nye fælles løsninger til, hvordan man kan løse de udfordringer, der er ved at bo i et område med færre muligheder for offentlig transport. “Vi vil gerne spørge dem, der er tættest på udfordringerne i hverdagen”.

Læs interview fra Dr.dk SYD

Målet er at nytænke offentlig og privat transport. LDU vil forbedre transport på landet eksempelvis for ældre, foreningslivet eller forældre-kørsel med børn og unge, og nedbryde CO2-udslippet. Ud fra landsbyens forsøg, håber vi, at få erfaringer og nye kombinationer af løsninger med transport på landet.

Dét, landsbyen finder ud af, vil blive skrevet ind i en større ansøgning inden 1. februar til ”Puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområder”. Dette er en statslig pulje, der støtter investeringer i kollektiv trafik i tyndt befolkede områder og kommuner.

Borgerne i de to landsbyer, der arbejder med projektet ”Bæredygtige landsbyer” (Dynt-Skelde-Gammelgab og kær Halvø) har tidligere foreslået en lokal landsbybus, og nu mangler LDU nogle kvalificerede argumenter til, at det er den bedste investering på sigt i landdistrikterne for miljøet og økonomien.

Landsbylaugene har fået en skriftlig opfordring til at søge ind på denne gratis bus inden 20/9 til cskb@sonderborg.dk. Er du inspireret, kontakt straks din lokale formand for landsbylauget og se, om det netop er din landsby, der vil være frontløber?

Gratis højskoleophold:
20130314-DSC_3311Det er menneskene, deres fællesskab og handlinger, der gør  forskellen, og det sætter Ryslinge Højskole fokus på med temaet: “Fremtidens lokalsamfund som handlekraftige fællesskaber”. Udvalget sponserer 4 pladser til landsbyildsjæle i landsbylaugene, Landsbyforum eller Landdistriktudvalget. Vil du vide mere, kontakt cskb@sonderborg.dk. Dead-line for tilmelding til sponsoratet er den 20/9 2014.

Læs mere om højskoleopholdet her

Er der spørgsmål?
Kontakt Connie M. Skovbjerg, Landdistriktskoordinator Sønderborg Kommune,
mobil: 28 89 80 21, 
mail: cskb@sonderborg.dk