Definition

Landsbylaug_012 velkomstfoldere

Definition

Et lokalsamfund bør have en organisation, der koordinerer lokale tiltag og fungerer som kontaktled mellem lokalsamfund og omverdenen. I Sønderborg kommune kaldes denne organisation for et landsbylaug, men fænomenet eksisterer også under betegnelser som lokalråd, landsbyråd, sogneforening, landsbyforening m.fl. 

Betegnelserne dækker alle over det samme: En forening, der fungerer som et talerør udadtil, og som sikrer fælles fodslaw indadtil.

 

Fodboldklubben fokuserer på fodbold, gymnastikforeningen på gymnastik – men mangler du en overordnet forening, der fokuserer på helheden? Og tager sig af de opgaver, som ingen anden eksisterende forening tager sig af? Dét kan et landsbylaug.

 

Opgaverne kan være generel markeds-føring af landsbyen, udarbejdelse af lokale udviklingsplaner samt tiltag, der sikrer sammenhold, identitet og trivsel i lokalsamfundet.

 

Bestyrelsen i landsbylauget er Sønderborg Kommunes kontaktled i sager, der vedkommer lokalsamfundet. 

 

Normalt opkræver et landsbylaug ikke kontingent, men modtager driftstilskud-det fra kommunen for at sikre, at alle borgere i det område, som landsby-lauget dækker, automatisk er med-lemmer.