Hvordan går jeg igang?

DSC_0568

Hvordan går jeg igang?

Du er velkommen til at kontakte Sekretariat for landdistrikter, Connie M. Skovbjerg, landdistriktkoordinator på mail:  cskb@sonderborg.dk, og lade dig inspirere af, hvorledes de øvrige landsbylaug er etableret. Connie kommer gerne hjem til din arbejdsgruppe og snakker “over en kop kaffe”.

 

Med “landsby” sigtes i denne sammenhæng til samlede bebyggelser med mellem 200 og 1000 indbyggere.

Det kan være en god idé, at en lille arbejdsgruppe planlægger et borgermøder, hvor deltagerne beslutter, om der skal etableres et landsbylaug. 

 

Til dette møde fremlægges et forslag til vedtægter for foreningen. Her deltager landdistriktskoordinatoren gerne med oplæg om strukturen på landdistrikt-området i Sønderborg kommune. 

 

Det har ofte været en god idé at påbegynde udviklingen af en lokal udviklingsplan på borgermødet, da borgerne her planlægger: 


– Hvor vil vi hen med landsbyen indenfor de næste 10 år? 

– Hvad skal der til, for at nå derhen? 

 

Det vil så være den første opgave for landsbylaugets bestyrelse at være tovholder for processen og tage ansvar for skrivearbejdet og se, at ord bliver til handling efterfølgende. Landdistriktskoordinatoren hjælper gerne med at facilitere dette borgermøde.