Landsbyforum som modtager af “Sammen kan vi mere”-prisen

Rikke B. Schlüter, aktionærrådsformand i Andelskassen, sagde ved årsmødet den 20. marts 2019: ”Jeg vil nu haste videre med overrækkelsen af de tre Sammen kan vi mere-priser, som tildeles som en anerkendelse til tre foreninger, grupper eller lignende, der i det forløbne år har gjort en særlig indsats for et af aktionærkredsens lokalområder inden for det sociale, erhvervsmæssige eller kulturelle/sportslige. Priserne er på hver 15.000 kr.

Den første af priserne går til et forum, hvor der sidder en repræsentant for hvert af de 36 landsbylaug, der er i Sønderborg Kommune. Hvert landsbylaug er organiseret som en forening med egen bestyrelse, vedtægter og så videre, der via handleplaner fastsætter ønskede udviklingsområder. Deltagerne er alle sammen frivillige, som gør et stort stykke arbejde for at styrke og gavne vilkårene i landdistrikterne.

Der arbejdes på mange fronter for at gøre landsbymiljøerne til attraktive steder at bo og arbejde, ligesom der mange steder arbejdes med tiltag inden for turisme, fælles kørsel etc. Alt i alt gøres der et fornemt og prisværdigt stykke frivilligt arbejde, der fortjener en påskønnelse. Derfor får foreningen Landsbyforum Sønderborg aftenens første Sammen kan vi mere-pris.

Jeg vil gerne se en repræsentant fra Landsbyforum Sønderborg her på scenen som modtager af aftenens første Sammen kan vi mere-pris.”

 

 

 

 

 

 

 

 

på billedet ses fra højre: Agnes Nielsen, fmd. Landsbyforum fra Svenstrup, Leif Jensen fra Sebbelev, Kent Mynch fra  Nordals Landsbylaug PAK og Connie M. Skovbjerg, landdistriktskoordinator og sekretær for landsbyforum.

Tillykke herfra til alle landsbylaug i Sønderborg kommune.