Referat 4. april 2017 (Landsbytopmøde)

Invitation

Præsentation af aftenens program

Landsbylaugenes fortællinger om spændende samarbejder, her: Lysabild og Sydals

Kommunikation og dialog mellem borgere, embedsmænd og politikere (og omvendt), hvordan kan vi gøre det bedre?

 1. Asfaltpuljen v. Jette Bork
 2. Kvik-Caféen v. Tina Callesen

Erhvervsservice, Turisme og Tilflytterser: Sønderborg Kommunes Erhvervsservice

Pressedækning: Landsbyer løb over med idéer

Her ses Erik Lauritzen, borgmester, fortælle om medborgerskab (t. v).

Poul Erik Nørgaard, Oksbøl, beretter bl.a. om projektet: Mejls Pumpehus.

“Face-to-Facebook” – Her bad udvalgsformændene (politikerne) landsbylaugenes medlemmer besvare følgende spørgsmål….

 1. Landdistriktsudvalget:
 • Hvordan kan landsbylauget hjælpe lokale arbejdspladser og virksomheder til at skabe flere lokale arbejdspladser? Virksomhedssamarbejde, lokal fødevareproduktion, mere rationel drift, andet?

2. Udvalget for kulturel og regional udvikling:

 • Kan aktørerne spejle sig i kommunens strategiske sigte og fyrtårnsprojekter?
 • Hvordan  skaber vi mere sammenhæng mellem ord og handling på tværs af forvaltningen?

3. Børne- og Uddannelse:

 • Det faldende børnetal, især i yderområderne udfordrer det kommunale tilbud. Må vi begrænse forældrenes valgmuligheder, for at få bæredygtige dagtilbud?
  F.eks. kun vuggestuetilbud i ét område?

4. Erhvervsudvalget:

 • Hvordan sikrer vi bevarelse og nyskabelse af arbejdspladser i landsbyerne?

5. Kultur, Borger og Fritidsudvalget:

 • Hvad kan vi gøre bedre?

6. Seniorudvalget:

 • Hvordan kan vi sikre, at de ældre kan blive boende i landsbyen?

7. Socialudvalget:

 • Hvordan ser Landsbylaugene deres rolle og muligheder i forhold til at understøtte og inkludere borgerne fra socialområdet i lokalsamfundet?
 • Hvilke gevinster ser laugene, at det kan give for de små lokalsamfund

8. Sundhedsudvalget:

 • Hvordan kan Sønderborg Kommune samarbejde med landsbylaugene om at udbrede kendskabet til kommunens sundhedstilbud?

9. Teknik og Miljø udvalget:

 • Vil I indberette tomme, forfaldne huse til evt. nedrivning?

Dialog mellem politikere og borgere