Landsbytopmøde 4. april 2017

Efter årsmødet i Landsbyforum den 4. april kl. 17, fortsættes med fællesspisning kl. 18 for de inviterede landsbylaug, politikere og forvaltning. Herefter forløber et spændende program, hvor spørgsmålet er, hvad vi hver især kan bidrage med, for at skabe en positiv udvikling gennem konstruktivt samarbejde og dialog i kommunen?

Sted: Bakkensbro Aktivitets- og Kultur Center

Ordstyrer: Kristian Pedersen Nordstrøm

Program:

kl. 17.00   Årsmøde i Landsbyforum iflg. vedtægerne

kl. 18.00   Fællesspisning

kl. 18.45   Indlæg og status ved de frivillige medlemmer af Landsbyforum. Eksempler på samarbejde, der skaber udvikling og levende landsbyer

Kl. 19.15   Kommunikation og dialog mellem borgere, embedsmænd og politikere (og omvendt) i landsbysager – hvordan kan vi gøre det bedre?

Kl. 19.40   Erhvervsservice, Turisme og Tilflytterservice

Kl. 20.05   Kaffe og kage

Kl. 20.15   Politikerrunden: ”Face to Facebook”. Dialog mellem udvalgsformænd og deltagere

Kl. 21.00   Tak for i aften v. Landsbyforum

Tilmelding inden den 30. marts til https://kultursonderborg.nemtilmeld.dk/37/

På vegne af Landsbyforum

Agnes Nielsen, fmd.

Invitation