Når vejen derhen er vigtige end målet; fælles udviklingsplan for Sydals og Broagerland er klar

Onsdag den 22. januar 2020 blev den nye fælles udviklingsplan for de 10 landsbylaug  på Sydals og Broagerland præsenteret. Charlotte Riis Engelbrecht, formand for Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer bød velkommen inden der var lokale beskrivelser af Stilleruter på Broagerland, Cykelfærgen over Flensborg Fjord, Droneoptagelser på Sydals, Kitesurfer-initiativer på Kegnæs m.m. Læs planen her.

Charlotte Engelbrecht sagde bl.a. i sin tale:

“Søren Kirkegaard skrev i ét af sine berømte citater, at ”når det skal lykkes at føre et menneske hen til et bestemt sted, så gælder det først og fremmest om at finde ham dér, hvor han er, og begynde der”.

”Hvor I er i dag” er tydelig gengivet i beskrivelsen af jeres historiske, stedbundne og menneskelige ressourcer på Sydals og Broagerland. Dette fylder en stor del af de 109 sider.

En anden central del er, hvor I ønsker at blive ført hen? Borgerønskerne i forhold til de politiske ønsker. Det hele er samlet og giver et godt overblik.

Kirkegaard sagde også, at målet er INTET, vejen er ALT. Udover at minde os om at leve i nuet, så er det værd at dvæle lidt ved vejen henimod MÅLENE i jeres og kommunens strategier og visioner.

Vejen kan være fyldt med bump, huller, omveje, stejle stigninger, forkert fodtøj eller dårligt vejr. Men det bør ikke forhindre jer i at nå målet. Der er helt sikkert også strækninger, der går ned ad bakken, en skøn udsigt og nye oplevelser eller dér, hvor I møder glade og inspirerende folk, der skal i samme retning. I har masse af veje og stier, der skal følges, for at nå i mål.

Planen viser de trædesten, der er solide og gode at træde på, på jeres valgte vej mod målet.”

Henrik Wengel fortalte om Stilleruterne på Broagerland, der har modtaget støtte i projektet til folder-materiale. Gerhard Jacobsen berettede om det spændende forløb i Brunsnæs/Iller/Busholm landsbylaug med etablering af en cykelfærge over Flensborg Fjord. Første testsejlads blev afprøvet i sommeren 2019 af Rødsand med Palle Heinrich bag roret.

På Sydals er lavet droneoptagelser, der kan promovere hele området. I Tandslet er der kommet en konkret præsentationsvideo ud af dét allerede. Erling Junker, Lysabild, og Anette Hartvig, Kegnæs, fortalte om status på deres arbejde for et kitesurfer-område på Sydals.

Carl Erik Maae, jobskaber i landdistrikterne, kunne referere fra et spændende arrangement om “Energirigtige Feriehuse“, der trak fulde huse – også fra sommerhus ejere på Sydals og Broagerland. Ingebeth Clausen, Smøl, sluttede med at fortælle om “Broagerland 3.0”-projektet, der “står på skuldrene” af den fælles udviklingsplan.

Projektet er støttet med midler fra Erhvervsministeriets “Landdistriktspulje” og kommunens pulje til forprojekter i Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer.

På vegne af Sekretariat for landdistrikter

Connie M. Skovbjerg
Landdistriktskoordinator
Mail: cksb@sonderborg.dk