Netværk på tværs af generationer

Indenrigs- og Socialministeriet indkalder ansøgninger til landdistriktspuljen. Landdistriktsudvalget har formuleret et forsøgsprojekt, og ansøgningen skal være indsendt den 1.

december 2009. Vi søger landsbylaug i Sønderborg Kommune, der vil deltage som pilotprojekter i 2010-2011. Landsbylaugene vil modtage vejledning og midler til iværksættelse af projektet.

Såfremt jeres landsbylaug er interesseret bedes I henvende jer til Landdistriktskoordinator Sille Marcussen Dall (smar@sonderbog.dk) senest tirsdag d. 10. november 2009.Læs nedenstående beskrivelse for nærmere information om forsøgsprojektet.

Beskrivelse