NY ANSØGNINGSFRIST til landdistriktspuljen d. 1. december 2009

Landdistriktsudvalget har på mødet d. 5. oktober besluttet ny ansøgningsfrist til landdistriktspuljen til den 1. december 2009.

Udvalget besluttede yderligere følgende krav til ansøgningen:

  • Midler der bliver tildelt, bliver først udbetalt når de formelle ting er i orden.
  • Det er en fordel at have en tilkendegivelse fra myndighederne om, at der er sansynlighed for, at man kan få tilladelse til projektet.
  • Det skal oplyses, hvornår man forventer at bruge midlerne.
  • Efter et år skal der afleveres et tilsagn om, at projektet stadig er i gang.
  • Man skal søge via Infoland
  • Der skal være overensstemmelse mellem det ansøgte og udviklingsplanen for området.
  • Når midlerne er brugt skal der afrapporteres til udvalget.