Ny håndbog til at udvikle kommercielle outdoor-oplevelser (til inspiration)

Flere og flere gæster søger de danske kyster og naturen, når de skal holde ferie. Men attraktiv natur, kyststrækninger og strande kan ikke stå alene. Gæsterne vil i stigende grad aktiveres, engageres og begejstres omkring oplevelser i naturen og søger aktiviteter, der matcher egne interesser, eller som giver mulighed for at prøve noget nyt, udfordrende og spændende.

Dansk Kyst- og Naturturisme har derfor udarbejdet en håndbog, der præsenterer best practice fra hele landet – og introducerer modeller og metoder til at udvikle kommercielle outdoor-oplevelser i en destination.

Outdoor-området er i vækst, og den brede befolkning har taget outdoor-oplevelser til sig. Fx er antallet af mountainbikeryttere i statens skove og andre naturområder vokset med 15-20% pr. år siden 2013. Potentialet i at udvikle produkter inden for outdoor og aktive naturoplevelser er med andre ord stort. Men at tilbyde outdoor-oplevelser er ikke nødvendigvis en guldgrube.

”Selvom interessen er stigende, opererer outdoor-oplevelsesudbydere stadig i et felt, hvor volumen af gæster på de enkelte aktiviteter og oplevelser er forholdsvis beskeden. Dertil kommer, at højsæsonen, hvor der kan trækkes kunder fra den traditionelle kyst- og naturturisme, er kort. Succesfuld forretningsudvikling inden for outdoor-turisme er derfor en kompleks størrelse og kræver fælles fokusering og samarbejde mellem lodsejere, erhvervsaktører og naturens brugere. Udviklingen sker derfor bedst som en integreret del af den samlede destinationsudvikling,” fortæller Christine Jürgensen, udviklingskonsulent hos Dansk Kyst- og Naturturisme

Dansk Kyst- og Naturturisme har derfor udarbejdet en håndbog, der præsenterer best practice fra hele landet – og introducerer modeller og metoder til at udvikle kommercielle outdoor-oplevelser i en destination. Håndbogen er udviklet i forlængelse af Handleplan for outdoor-turismen i Danmark 2020-2022 og med bidrag fra følgegruppen, der består af repræsentanter fra Erhvervsministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Vejdirektoratet, Danske Destinationer, Dansk Turismefremme, Friluftsrådet, Danmarks Nationalparker og private erhvervsaktører.

Læs mere om HÅNDBOGEN