Driftsbudget

Samlet budget på landdistriktsområdet

Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer har et årligt driftsbudget på ca. 516.000 kr. udover løn til personalet i Sekretariat for landdistrikter. Der uddeles derudover: 1 mio. årligt fra “puljen til borgerinitiativer”,  250.000 kr. årligt fra “puljen til egne forprojekter” og endelig administreres en pulje på 750.000 kr. i perioden 2018 – 2023 til mellemfinansiering af projekter, der får udbetalt tilsagn fra ekstern finansiering efter projektets afslutning. 

Tilskud til hvert landsbylaug

Et landsbylaug kan få tildelt 7.500 kr. pr. år i kontant støtte til f.eks. mødeaktiviteter, hvis følgende er gældende:

 

1.  Foreningen har egne vedtægter, der bl.a. fortæller, at alle borgere i området er medlemmer, og at foreningen arbejder for udvikling og fremme af området. Foreningen er hermed talerør for området udadtil og et samlende organ indadtil. 

2.  Landsbyen har / er igang med at udvikle en lokal udviklingsplan.

3.  Landsbyen vil benytte infoland-hjemmesiden, der finansieres af udvalget for at fremme kommunikationen. 

Brandsbøl-Lunden_01

Tilskud til Landsbyforum

Det frivillige forum, Landsbyforum, får tildelt 7.500 kr. pr. år til mødeaktiviteter. Medlemmerne er alle landsbylaug i kommunen, som mødes mindst fire gange pr. år samt til kurser, foredrag, events og Landsbytopmødet i foråret. 

 

Da Landbyforum er det koordinerende forum i landdistrikts-arbejdet, må de også søge støtte i puljen til borgerinitiativer for tværgående landsbyprojekter.

 

 

Lokale vare fra Sønderborg og omegen_0276

Mødeaktiviteter

Der er afsat et beløb i budgettet til mødeaktiviteter, både i Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer,  Landsbyforum samt anden mødeaktivitet mellem forvaltning og landsbyer i henhold til indsatserne.

 

Desuden prioriteres inspirationsture rundt i landet med små lokale projektgrupper, der står i den første fase af et større projekt. Dette er både lærerigt og skaber et stærkere netværk i gruppen.

årets landsby 2 (002)

Infoland

Udvalget har i sin tid været med til at udvikle Infoland-konceptet. Infoland er en digital platform, der knytter landsbyernes hjemmesider sammen med hinanden og forvaltningens. 

Dette er fundamentet for kommunikation på tværs. Fra 2021 har alle landsbylaug desuden en Infoland App, der henter oplysninger fra hjemmesiderne.

 

Udvalget finansierer årlig hosting og hotline, mens hver landsby har en web-master, der opdaterer. Sekretariatet lægger aktuelle nyheder til landsbylaugene ud på denne platform, og fire gange årligt holdes undervisningsaftener.

Forsikring

Udvalget finansierer en erhvervsansvarsforsikring til hvert landsbylaug. 

Denne forsikring dækker eventuelle skader, som ansatte “uagtsomt” kommer til at gøre på andre personer eller andre personers ejendele. Nogle gange gælder ansvaret også frivillige, som udfører ulønnet arbejde og opgaver for foreningen i forbindelse med f.es. frivillige aktiviteter, arrangementer, fælles projekter. 

Foredrag

Livslang læring gennem webinarer, kurser, seminarer, grænseoverskridende videndeling eller kollegial sparring har høj prioritet. Udvalget støtter disse aktiviteter bl.a. via en afsat ramme til foredrag.

Det er muligt for landsbylaugene og Landsbyforum at søge støtte til kompetanceforløb gennem puljen til borgerinitiativer.

 

Synlighed

I budgettet er afsat midler til løbende synliggørelse af udvalgets indsatser. Desuden er afsat et beløb på 50.000 kr. fra puljen til borgerinitiativer til annoncering af landsbylaugenes arrangementerne på 9 digitale infostandere – pyloner.  

Handelsstandsforeningerne i Sønderborg Kommune har i samarbejde med kommunen placeret disse i Nordborg / Guderup / Sønderborg / Gråsten. Pylonerne giver mulighed for at synliggøre lokale arrangementer til et større publikum. Landsbylaugene kontakter sekretariat for landdistrikter for booking af plads og annoncering.

Landsbylaug_012

Skulptur-udveksling

“Fremmedart der rykker” er et løbende projekt, hvor syv skulpturer af internationale kunstnere flyttes rundt i landsbyerne hvert tredje år. 

Uganda´s Eva er én af de mange skulpturer, der rokerer rundt i landdistriktnerne hver 3. år

Medlemskab

Sønderborg Kommune er B-medlem hos Landdistrikternes Fællesråd sammen med ca. 55 øvrige danske kommuner. Dermed er vi med til at sikre et Danmark i balance, hvor alle dele af landet er præget af vækst og udvikling.

 

Landsbyforum er C-medlemmer i Landdistrikternes Fællesråd.

 

Medlemskabet finansieres indenfor udvalgets budget.

 

IMG_0889