Oprør fra udkanten! Mulighedernes land 2.0

oprør fra udkantenDet knækkede Danmark, Udkantsdanmark, Den rådne banan. Ukært barn har mange navne. Vi taler om den centraliserende tendens i samfundsudvikling, der i øjeblikket fører til, at vi får forstoppede storbyer og affolkede landområder. Men der ulmer et oprør imod denne udvikling. Med Oprør fra Udkanten vil gerne give stemme til dette oprør.

Derfor indkaldes der d. 27. september i Ærøskøbing til en konference under overskriften Oprør fra udkanten. Mulighedernes land 2.0.

Baggrunden er ikke svær at forstå. Det er den bestandige skævvridning af vort fædreland, hvor bycentrene bliver overbefolket og vanskeligt beboelige med trafik kaos og stress til følge, mens fraflytningen fra udkanten fører til at institutioner nedlægges og infrastrukturen forsømmes.

Og ingen tager rigtig fat om problemerne. En nedrivningspulje, lidt bredbånd til Bornholm og lidt billigere godstransport, det er det som finansloven stiller i udsigt. Det rækker som en skrædder i helvede.

Der mangler en bevidst politisk stillingtagen til den grasserende opdeling af Danmark. Har vi en beslutning om, at hele Danmark skal kunne bebos, sådan som vi har været vant til, så følger også nogle politiske konsekvenser.

Men de konsekvenser synes politikerne ikke indstillet på at tage.

Derfor er Oprøret fra udkanten et forsøg på at mobilisere græsrødderne og det folkelige Danmark. Projektet har to tyngdepunkter: Adressere de gældende uligheder og fortælle de alternative historier.

Vi lægger ud med en konference og en bog. Konferencen finder som sagt sted i Ærøskøbing d. 27/9. Den samler noget af den bedste ekspertise på området, de skarpeste debattører og vittigste hoveder. Konferencen er i øvrigt åben for alle, der er optaget af udkantsproblematikken, og som vil gøre noget ved den.

Man kan tilmelde sig på hjemmesiden www.oprørfraudkanten.dk.

Bag initiativet står Finn Slumstrup, tidligere kanalchef i DR, forfatter og foredragsholder, samt Viggo Mortensen, tidligere professor ved Aarhus Universitet. Initiativet udvikles i samarbejde med Ærø Folkeuniversitet og Ærø Turist- og erhvervsforening. Yderligere oplysninger kan indhentes hos

Finn Slumstrup, 24 67 81 57, finn@slumstrup.dk

Viggo Mortensen, 26 40 16 42, vm@cas.au.dk