RÅB HØJT!! Sæt X d. 15. april

Mandag, den 15. april inviteres alle formænd for landsbylaugene til møde med Kommuneplan teamet, der efterlyser input til og debat om den nye kommuneplan. Sæt allerede nu kryds i kalenderen og medbring evt. jeres seneste udgave af den lokale udviklingsplan. Vi følger op på de spændende idéer, der kom frem ved Landsbyforum´s møde den 14/3. Indbydelsen er på trapperne…