Dagsorden til Landdistriktudvalgets møde 18-8-2008