Sønderborg fik et frivillighedsråd

Sønderborg Kommune har fået et frivillighedsråd. Det skete ved et valg tirsdag på rådhuset, hvor 57 frivillige fra 35 forskellige foreninger og organisationer deltog.
Rådet konstituerede sig straks efter med Kurt Nielsen, Lænken Sydals, som formand, mens Robert Jensen fra Dalsmark Plejecenters Vennekreds blev næstformand. Sekretær for rådet uden stemmeret er daglig leder af Frivilligcenter Sønderborg, Andrea Bäumer. Rådets øvrige medlemmer er Dominique Christensen, Lokalforeningen af Ligeværd, Karen Marie Jensen, Natteravnene Nordals, Hans Grundt, Sozialdienst Nordschleswig, Steen Asmussen, OK-Klubben Sønderborg, Agnes Nielsen, Støtterne, Niels Holm, ApoAf, og Grete Jakobsen, Motionsvenner Nordals.

Suppleanter til rådet blev Arne Holm, ApoAf, Rasmus Petersen, ÆldreSagen Augustenborg-Sydals, Børge Eriksen, ASF Dansk Folkehjælp Nordals, og Ingrid Gildhoff, Bierne Værestedet Kik Ind.

Kommunens repræsentant i rådet, også uden stemmeret, er frivillighedskonsulent Anna Elisabeth Aagaard.

Sundhedsudvalgets formand Helge Larsen bød velkommen til valgmødet og fortalte om rådets opgaver i forhold til kommunens frivillighedspolitik. De bliver bl.a. at udvide kendskabet til frivilligt socialt arbejde, fremme initiativer på området, fungere som høringsorgan, være med til at formulere kriterier for tildeling af de såkaldte paragraf 18-midler samt arrangere frivillighedsdag, temadage og konferencer i samarbejde med kommunen.