Søg op til 1 mio. kr. senest 22. februar 2023 – online møde den 18. januar kl. 16-17

Har I en idé til at skabe flere gode og grønne liv i jeres lokalområde? Så kan I søge Nordea-fondens Her gror vi-pulje.  

 

Puljen på 50 mio. kr. er øremærket projekter, som får bynaturen til at gro og fællesskaberne til at vokse.  Det kan f.eks. være skolehaver, byparker, søbade, drivhuse eller nytænkende legepladser. Læs mere på www.nordeafonden.dk/hergrorvi  

 

Alle almennyttige institutioner – dvs. foreninger samt selvejende og offentlige institutioner – kan frem til 22. februar søge fra 200.000 kr. op til 1 mio. kr. Til glæde for både borgerne, nærmiljøet og biodiversiteten.

 

18. januar kl. 16-17 holder vi et gratis online webinar om Her gror vi-puljen, hvor vi fortæller om puljen og giver gode råd til ansøgningen. Webinaret er relevant for alle, der overvejer at søge Her gror vi-puljen