Spor i landskabet – tag kælken eller langrends-skiene med ..

Mange landsbylaug pusler med planer om etablering af stier i området. Hos “Spor i landskabet” kan man hente gode råd omkring planlægningen og gennemførelsen.

Med midler fra Nordea-Danmarkfonden og Lokale Grønne Partnerskaber skal der over de næste fem år etableres 350 nye spor.

Det betyder at lodsejere, skovejere og andre interesserede nu har mulighed for at få økonomisk støtte til de direkte materialeomkostninger. Fondene støtter også udviklingen af ny formidling af sporene så de vandrende sikres større udbytte af turene. Læs mere her.

Nyhedsbrev oktober 2010
Nyhedsbrev november 2010

Erfaringsudveksling? Kontakt landdistriktskoordinator Connie Skovbjerg, cskb@sonderborg.dk