Styrk biodiversiteten – samtalecafé den 16. april 2024

Landsbyforum har inviteret Kristian Nordstrøm, havearkitekt og anlægsgartner, til at give gode tips og råd til styrkelse af biodiversitet. Han inspirerer med små og store tiltag tilpasset dit eller landsbyens behov. Desuden kommer han ind på vedligeholdelse af ”Vild med vilje”-områder.

 

Invitation

Tilmelding

Opsamling fra aftenen

 

De seneste år har vi fået en smag på klimaets forandring i vores dagligdag. Der er tegn på, at kloden lider og arter forsvinder med hastige skridt. Kristian mener, ”…det kan vi faktisk nemt lave om på ved ganske små ændringer i vores måde at se og betragte haver og naturen på. Mange gange handler det om at stoppe med at kæmpe mod naturen og i stedet samarbejde med den”.

 

Emner, der bliver berørt:
o Værdien af planter og insekter i dit udeområde
o Implementering af biodiversitet
o Grønne tage
o Vedligeholdelse af vilde arealer
o Spørgsmål fra deltagerne

 

Vidste du, at:
o Der er brug for værtsplanter til insekternes æg og larvernes mad? F.eks. er brændenælde vært for larver af nældens takvinge, dagpåfugleøje, admiral, tidselsommerfugl, det hvide C, nældesommerfugl, næbugle og nældehalvmøl samt andre insekter og edderkopper.
o En klimavenlig løsning for opsamling og forsinkelse af overfladevand ved store mængder nedbør, kan være grønne tage og klimahaver?

 

Samtalecaféen foregår på Naturcentret, Skydebanevej 1, Kær Halvø den 16. april kl. 19.00.