Tilskud til drift og vedligehold af offentlige grønne områder

I hele januar 2022 kan borgere, landsbylaug og foreninger søge om tilskud fra en pulje til vedligeholdelse af grønne områder i kommunen.

Eneste betingelse for at søge er, at der er offentlig adgang til området, der søges til.

 

Sidste år fik en lang række ansøgere imødekommet deres ansøgninger til fx legepladser, indkøb af blomsterløg, renovering af bålhytter og bålsteder, affaldsindsamlinger og meget mere.

 

Hent ansøgningsskemaet her. Deadline den 31. januar 2021.

 

Er der spørgsmål, kan du kontakte Projekt & Anlæg på projektoganlaeg@sonderborg.dk