Webaften den 15. november 2023 kl. 17.30-20.00 på Naturcentret

Kære lokale webmaster. Sæt kryds i kalenderen denne aften, hvis du har brug for hjælp.

Ballum-IT deltager med en ekspert, der besvarer alle de spørgsmål, du måtte have til jeres lokale Infoland-hjemmeside. Mødet foregår på Naturcentret, Skydebanevej 1, Kær Vestermark, 6400 Sønderborg.

 

Tilmelding: came@sonderborg.dk inden den 14. november kl. 12.