Webaften den 27. februar 2024 kl. 17.30-20.00 på Naturcentret

Kære lokale webmaster. Sæt kryds i kalenderen denne aften, hvis du har brug for hjælp.

Webhuset Ballum deltager med en ekspert, der besvarer alle de spørgsmål, du måtte have til jeres lokale Infoland-hjemmeside. Mødet foregår på Naturcentret, Skydebanevej 1, Kær Vestermark, 6400 Sønderborg.

Tilmelding: came@sonderborg.dk inden den 26. februar kl. 12.

PS Øvrige planlagte datoer i 2024: 14. maj, 10. september og 13. november.