Månedsarkiv: august 2009

“Landdistriktsfesten” den 30. september på Gråsten Landbrugsskole

Landdistriktsudvalget vil gerne invitere alle aktive i Sønderborg kommunes landsbylaug, Futura Syd, Project Zero og Landdistrikternes Hus til ”Landdistriktsfest”.Festen foregår onsdag den 30.september 2009 på Gråsten Landbrugsskole fra kl. 16:30 til kl. 21:00. Program og invitation bliver udsendt i uge 35.Hvert landsbylaug kan deltage med 10 gæster. Det er bestyrelsen der inviterer de enkelte.Tilmeldinger foregår igennem landsbylaugets formand. Tilmeldingsfrist den 14. september til landdistriktskoordinator Sille Marcussen Dall, smar@sonderborg.dk.

Erfa møde om Infoland den 9. september 2009. Tilmeldingsfrist den 1. september.

Kære alle landsbylaug, 
Vi inviterer hermed endnu en gang til  Erfa møde – om brugen af infoland 
Thomas Blomberg fra Landdistrikternes Hus er aftenens underviser. Ved mødet vil I bl.a. blive undervist i brugen af en ny funktion på Infoland, hvor man digitalt kan søge Kommunens udviklingspulje igennem et oprettet projekt. På sigt vil man udelukkende kunne søge udviklingspuljen igennem infoland. Mødet er heller ikke denne gang tænkt som et nyt grundlæggende web kursus, men mere som en opfølgning på det I allerede har lært, eller det I har svært ved. Det er derfor meget vigtigt, at I hjemmefra har skabt jer et overblik over, hvilke spørgsmål og problemer I sidder med.   Der vil blive tid til at få svar på spørgsmål, med der vil ikke mindst også blive prioriteret tid til, at I kan komme med gode ideer til en forbedring af og videre udvikling af Infoland. Vi inviterer to fra hvert landsbylaug til at deltage. Erfa mødet vil foregå onsdag den 9. september kl. 17 – 21 på Kommunens uddannelsescenter Blegen 9, Sønderborg. Vi mødes i Bygning A, 3 sal, lokale C. Der vil blive serveret sandwich og forfriskninger i løbet af aftenen. 

I bedes tilmelde jer med navn og landsbylaug senest den 1. september til Julie Thorsø Hansen på jthn@sonderborg.dk eller på telefon 88725443.