Årsmøde i Landsbyforum torsdag, den 5. april kl. 17.00 – 18.00 + Årets Landsby

Årsmøde i  Landsbyforum efterfulgt af kåring af Årets Landsby. Årsmødet foregår i Svenstrup Forsamlingshus, Nordborgvej 66, 6430 Nordborg.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Tilmeldingen inden den  3. april her.

Kl. 17.00 – 17.50: Årsmødet

kl. 17.50 – 18.00: Kåring af Årets Landsby

Dagsorden til årsmødet:

1)                Valg af dirigent
2)                Valg af referent
3)                Bestyrelsens beretning ved formanden
4)                Godkendelse af revideret regnskab
5)                Indkomne forslag
a) Vedtægtsændringer
6)                Valg
7)                Eventuelt
Godkendte vedtægter 290216

Forslag til vedtægtsændringer:

Tilføjelse:
§ 3: Formand, næstformand og kassér på valg vælges for to år ad gangen. Formanden vælges i 2018, næstformand og kassér på valg 2019 og så fremdeles hvert 2. år.

Ændringsforslag:
§4  ”Der holdes et årsmøde i første kvartal ..” ændres til
”Der afholdes et årsmøde i forbindelse med et årligt Landsbytopmødet – dog senest den 1. juli”

§4 stk. 1: ”Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant..” ændres til
”Valg af 2 bilagskontrollanter..”

Spørgsmål:

Kontakt Agnes Nielsen, fmd. Landsbyforum, nielsen@moisen.net