Landsbytopmøde i Sønderborg: Kom og vær med til at sætte retning på udviklingen

Sammen med de nye politikere i Sønderborg ønsker Landsbyforum  fortsat at tage udgangspunkt i, hvad vi hver især kan bidrage med for at skabe en positiv udvikling gennem konstruktivt samarbejde mod fælles mål. Ud over landsbylaugenes bestyrelsesmedlemmer, har vi inviteret de politiske udvalg samt Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer.Invitation

Tilmelding inden 3. april 2018, hvis du er medlem af et landsbylaug/lokalråd/sogneforening i Sønderborg kommune, politiker i Sønderborg eller ansat i forvaltningen.

Arrangør:

Landsbyforum i Sønderborg

v. bestyrelsen
Agnes Nielsen, Peter Christiansen og Egon Jessen

kontakt: nielsen@moisen.net