Årets landsby samler og styrker på Broagerland

I forbindelse med årsmødet i Landsbyforum og årets Landsbytopmøde i aftes i Svenstrup blev Årets Landsby i Sønderborg Kommune kåret. Det blev Brunsnæs-Iller-Busholm, der løb med titlen for ”at gøre en forskel og nå videre ud”.

Byrådsmedlem Kristian Beuschau, der som medlem af dommerkomiteen havde æren af at forestå kåringen, sagde i sin tale, at det bliver sværere og sværere at vælge vinderen. Og at det er absolut positivt ment – der er nemlig så mange gode kandidater:

– Vi havde i år valgt en ny måde at gøre det på. I stedet for at landsbylaugene og -rådene skulle skrive en indstilling, bad vi om, at de sendte formandsberetningen fra deres generalforsamling. På den måde fik vi i den ene beretning efter den anden indblik i et højt aktivitetsniveau rundt i kommunens landsbyer. Det var skønt at læse om stor energi og sammenhængskraft og om aktiviteter lige fra aspargespisning og forårsoprydning til rundvisninger, sangarrangementer og møder i bestyrelserne både internt og med kommunen – og svært at vælge. Men en enkelt skilte sig alligevel ud. Det er tre små bebyggelser, der er gået sammen frem for at stå alene i deres arbejde med en fælles udviklingsplan, der skal løfte området, de bor i, sagde Kristian Beuschau – uden i første omgang at løfte sløret for, hvem vinderen var.

Men da han efterhånden nævnte nogle af landsby-trioens aktiviteter, begyndte det at gå op for forsamlingen, hvor titlen gik hen:

– De har været i stand til at imødekomme en øget efterspørgsel på overnatningssteder og ophalerplads til både, og der blev sidste år inviteret til en sportsevent med løb, cykling og svømning med så stor succes, at den gentages i år. Der arbejdes også med at etablere en cykelfærge over Flensborg Fjord, de er aktive medspillere i projektet ”Det levende teglværk på Cathrinesminde”, og de har deltaget i arbejdet med at skabe et ”stilleområde”. Der ligger fem aktive landsbyer på Broagerland, men jeg tror, at alle ved, at vi nu taler om Brunsnæs-Iller-Busholm. I er leverandører af samarbejdsvilje, virkelyst og handlekraft – og dét er med til at skabe levende landsbyer i Sønderborg Kommune. Til lykke med titlen, sagde han, inden klapsalverne lød.

Med titlen fulgte 5000 kr., en vandreskulptur, et lille skilt og en buket blomster.

Dommerkomiteen bestod ud over Kristian Beuschau af Peter Christiansen, Stolbro-Stolbrolykke Landsbylaug, og byrådsmedlem Claus Klaris, tidligere medlem af Landdistriktsudvalget med landdistriktskoordinatoren som sekretær.