Affaldssortering i forbindelse med ”DN´s affaldsindsamling”

Affaldsindsamling i BlansI Landsbyforum ønskede formændene ved sidste møde, at høre mere om kommunens hjælp til affaldshåndtering i forbindelse med ” Danmarks Naturfredningsforenings Affaldsindsamling” den 27/4.  Flere landsbyer havde gode erfaringer med fleksible løsninger omkring afhentning af usorteret affald.

Nogle landsbyfolk har fortalt, at en fælles oprydnings- og rengøringsdag har effekt flere måneder frem, hvor det bliver rarere at færdes i området. Ud over umiddelbar glæde ved at færdes lokalt, oplever mange desuden øget tryghed ved at bo et sted, hvor der ikke er henkastet affald. Landsbylauget eller en anden ansvarlig forening arrangerer typisk fælles morgenmad og frokost, så det bliver en god oplevelse for de fremmødte, hvor der er plads til både renlighed og råhygge.

Leif Jensen, Vej & Park formand, tlf.: 8872 5948, mail: lje8@sonderborg.dk har et forslag, hvor landsbyer og kommunen ”trækker på samme hammel” i forsøget på at gøre vores lokalsamfund attraktive. Hans medarbejdere bliver i perioden 15. marts til 15. april sendt ud i landskabet for at rydde affald op – i år er perioden skubbet til 1. april til 1. maj. Det vil derfor være mest effektiv, hvis landsbyens ”hjælpende hænder” fjerner affald i samme periode – gerne i starten af perioden.

Kontakt evt. Leif for nærmere oplysninger og samarbejde om en ren landsby!