Landsbyfornyelsespuljen

OPRYDNINGSKOMPAGNIET“Vi har fået 101 henvendelse fra borgerne, der har sendt ansøgninger om støtte til Landsbyfornyelsespuljen inden fristens udløb. Tilsammen drejer det sig om 84 bygninger, der ligger spredt over hele kommunen. Der skal lyde en stor tak fra medarbejdere i teknik og miljø-afdelingen, der nu begynder at registrere og kontakte ejerne”, fortæller May-Britt R.Hansen.

“Puljen løber over 4 år, og der vil løbende blive orienteret via bl.a. denne hjemmeside. Borgerne har virkelig gjort det godt”.

Er der spørgsmål kan May-Britt kontaktes på:

mail: mrha@sonderborg.dk, tlf.: 8872 5429