Aktiv medborgerskab

P7030727Sønderborg Byråd har en vision om, at kommunen skal være i vækst og et sted, hvor borgerne lever det gode liv.

Som kommune ønsker vi at arbejde for et aktivt medborgerskab, hvor alle – unge, voksne og ældre – har mulighed for og lyst til at bidrage til fællesskabet uanset sociale tilhørsforhold.

For at indfri visionen ønsker Sønderborg Byråd at indgå et samarbejde med kommunens virksomheder, uddannelsesinstitutioner, frivillige foreninger, interesseorganisationer og aktive borgere om at skabe de bedste rammer for, at borgere kan deltage og aktivt medvirke i at udvikle bæredygtige fællesskaber.

Sønderborg Byråd ønsker derfor, at

  • den kommunale organisation åbner sig i forhold til det omgivende samfund, således at borgerne inviteres ind i institutionerne
  • styrke fællesskaber mellem borgere og politikere
  • lægge ressourcer ud til borgerne
  • medarbejderne samskaber med aktive borgere, dvs. finder løsninger og igangsætter aktiviteter i en ligeværdig proces med borgere.

Politik for det aktive medborgerskab og nedsættelsen af et Medborgerskabsråd er nu i høring frem til søndag d. 30. november 2014

Læs mere her

Eksempler på Aktiv Medborgerskab: læs bl.a. om Avnbøl-Ullerup, hvor borgerne har taget sagen i egen hånd og omdanner Bakkensbro Skolen til et aktivitetshus: