Borgermøde omkring aktiv medborgerskab d. 26/11

SvenstrupSønderborg Byråd inviterer borgere, frivillige, foreninger og virksomheder til Sønderjysk kaffebord, for at drøfte det aktive medborgerskab: Hvordan kan vi påskønne frivillige og aktive borgeres engagement? Er det godt at inddrage frivillige på eksempelvis plejehjem og i skolerne? Hvor går grænserne for hvor meget vi vil hjælpe hinanden i hverdagen? Hvad skal der til for at man som borger føler ansvar og stolthed over sit nærmiljø?

Mødet finder sted:

Onsdag d. 26. nov. 2014 kl. 19.00 – 21.00 i H&M Huset, Perlegade 53, 6400 Sønderborg

DACAPO skyder debatten i gang med små skuespil om dilemmaer og muligheder.

Kom og fortæl, hvad du mener. Hvordan skaber vi en kommune med høj livskvalitet og plads til engagement.

Læs mere her: http://sonderborgkommune.dk/hoeringer/politik-det-aktive-medborgerskab

Med venlig hilsen

Erik Lauritzen

Borgmester