Alle landsbylaug kan “MELDE IND”, hvad de har “RÅBT HØJT”

Mandag, den 8. maj kl. 19.00 inviteres alle bestyrelsesmedlemmer fra landsbylaugene til arbejdsmøde på Alsion, hvor vi samler op på alle input til den kommende kommuneplan på landdistriktsområdet fra de to tidligere møder d. 14/3 og 15/4.

Vi skal nu omsætte ord til handling, og indstille konkrete forslag til kommuneplanen 2009 – 2020.

Læs invitationen her. 

Opsamling fra mødet d. 14/3 – læs her.

Tilmelding inden d. 6. maj.

I tilmeldingsmodulet har I mulighed for at tilkendegive, hvilke emner, man ønsker at arbejde med denne aften. Det er muligt at vælge to emner. Valget står mellem:

1. Bosætning
2. Digitalisering
3. Sammenhængende stisystemer
4. Tilgængelighed
5. Erhverv
6. Sociale forhold

Vel mødt til endnu en spændende aften på Alsion d. 8. maj kl. 19.00.

Med venlig hilsen

Landsbyforum´s repræsentanter + sekretariatet

4 thoughts on “Alle landsbylaug kan “MELDE IND”, hvad de har “RÅBT HØJT”

  1. Jette Linaa Schou Christensen

    Forlængelse af cykelsti fra Sarupvej til Tandslet: da vi har Tandslet Friskole og Sydals Hallen i Tandslet by, samt en voksende turisme i selve Mommark, vil det fremme sikkerheden på den meget smalle og trafikerede Mommarkvej. Der er også meget trafik fra Handelskostskolen i Mommark. Længden på cykelstien vil være ca. 2 km. Det vil også kunne betyde at man vil kunne cykle hele vejen til Sønderborg via Hørup og det vil vore børn have godt af mht. motion og så vore turister der i stigende grad ønsker at cykle da benzinpriserne er høje og så vil det jo skåne miljøet rigtig meget og støtte projektzero.

  2. Jette Linaa Schou Christensen

    En fast vej enten grus eller asfalt, fra Sarupvej til nye udstykkede sommerhusområde på Fiskervej, samt det kommende område på Sarupvej 34. Det skal aflaste trafik på Fiskervej og Dalmose, da disse veje er meget sårbare og smalle og her er mange fodgængere, cyklister, børn, løbere, hunde, osv. Tilgængeligheden fra Sarupvej vil også gøre det meget nemmere for turisten af finde frem til sit bestemmelsessted, allerede nu kører de rundt og kan ikke finde husene på det nye Fiskervej, mange havner på Solskrænten hvilket er helt unødvendigt og spild af tid og belaster miljø og natur med det ekstra kørsel. Fra Sarupvej vil man hurtige og nemmere komme frem til huset.

  3. Jette Linaa Schou Christensen

    Etablering af en natursti/gangsti fra ny Fiskervej mod Sarup by. Stien skal ligge på den gamle jernbanestrækning på grundstykket Sarupvej 34. Der er allerede forberedt en sti langs med Solskrænten så i folængelse af den, ønskes stien på den gamle jernbanestrækning så man kan gå hele vejen rundt og så fortsætte til fods eller på cykel til Sarup og så faktisk videre denne vej til Lysabild. Fra Lysabild er der jo så etableret cykelsti så man kan komme helt til Skovby og det vil jo betyde en rigtig fin sammenhæng for både turister og for børn til Lysabild skole.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *